Anthebe AM Anthebe AM houdt zich bezig met duurzame economische ontwikkeling in brede zin. Anthebe AM richt zich daarbij op het leveren van beleidsadvies, het verrichten van bestuursdiensten en het oprichten of deelnemen in bedrijven en initiatieven die een bijdrage leveren aan een duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling.

Windpark Nijmegen

Duurzame energie leeft! Dat blijkt wel uit de grote belangstelling voor de opening van het Windpark Nijmegen-Betuwe eind 2016. Naar verwachting gaat het windpark met vijf windmolens energie opleveren voor 8.900 huishoudens. Dat is ongeveer de opbrengst van 59 voetbalvelden met zonnepanelen.

Techniekpact Twente

Het uitvoerings-programma Human Capital Agenda Twente stimuleert een samenwerking tussen bedrijven, opleidingen en overheid om in de toekomst voldoende technisch geschoold personeel te borgen voor de ambities van de regio en Topsectoren. Dus samen investeren in de Twentse hightech!

Duurzame ontwikkeling

Duurzaam ondernemen draait om aandacht voor energie, inzetbaarheid van mensen, kwaliteit van de fysieke bedrijfsomgeving en voor mobiliteit. De Green Business Club-Twente biedt een regionaal platform voor bedrijven en instellingen die serieus aan de slag willen met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.

Toezichtfuncties

Anthebe AM bekleedt verschillende nevenfuncties die zich richten op sociale, maatschappelijke of culturele projecten. Anthese AM vervult daarbij een actieve en stimulerende rol voor een duurzame samenleving, waar onder meer zorg, welzijn, onderwijs, innovatie en energie belangrijke componenten zijn.

Nieuws Latest Blog

Duurzame denktank

Het bestuur van Green Business Club Twente wordt ondersteund door een denktank, bestaande uit jonge ondernemers, ambtenaren en studenten met een visie op duurzaamheid en duurzame innovatie. Deze denktank komt een aantal malen per jaar bijeen en voorziet het bestuur van nieuwe ideeën, andere denkwijzen en een kritische blik, maar bovenal van een continue input van trends en ontwikkelingen vanuit de wetenschap en praktijk op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 


STEK

Dat Green Business Club Twente vooral wil doen in plaats van praten, bewijst zij met STEK. STEK heeft als doel het opzetten van een slim laadnetwerk. Hiervoor worden in de komende jaren 500 laadpalen geplaatst in Twente. Al deze laadpalen samen vormen het STEK-netwerk. Het laadnetwerk levert door middel van Smart Charging technologie een bijdrage aan het optimaliseren van de hele energieketen. Deze worden uitgerold in samenwerking met alle regionale partijen en ondernemers. Hiermee behorend tot het grootste lokale initiatief van Nederland.


Testfase Windpark Nijmegen

Opbrengst testfase: € 104.396,-. Het resultaat van de testfase van het Windpark Nijmegen-Betuwe werd bekend gemaakt door Peter den Biesen, directeur van Huismerk Energie. Dit Nijmeegse energiebedrijf neemt de stroom af, die wordt opgewekt in het windpark. Den Biesen overhandigde tijdens de opening een cheque met de eerste opbrengsten aan voorzitter Leidy van der Aalst(voorzitter WindpowerNijmegen) van coöperatie WindpowerNijmegen en windparkdirecteur Pim de Ridder(directeur Windpark Nijmegen-Betuwe).

Hoewel blij met de eerste resultaten, had de start volgens De Ridder nog beter kunnen zijn. “Helaas heeft het, vooral begin december, erg weinig gewaaid. De molens hebben daardoor tot nu toe 36% minder opgebracht dan te verwachten viel.” Op de momenten dat het wel waaide was de beschikbaarheid van de molens volgens De Ridder prima in orde, want die was 95,5%.


Voor de liefhebbers: In totaal is er nu 2.463.350 kWh opgewekt, dit is gelijk aan de stroomvoorziening voor 710 huishoudens in een jaar.

 

www.windparknijmegenbetuwe.nl