Projecten

Home / Projecten

Anthebe AM BV houdt zich bezig met duurzame economische ontwikkeling in brede zin en ondersteunt bedrijven, overheden en instellingen daarbij.


Anthebe AM richt zich op:
– het verrichten van bestuursdiensten, toezichthoudende functies en interim-management,
– het leveren van beleidsadvies op het gebied van innovatie en duurzaamheid ten behoeve van overheden, intermediaire organisaties en (clusters van) bedrijven,
– advisering op het gebied van ontwikkeling en herstructurering van (duurzaam) vastgoed
– en het oprichten, verwerven van en/of deelnemen in bedrijven en initiatieven die een bijdrage leveren aan een duurzame economische ontwikkeling.


Actuele projecten/functies:
– Directievoering uitvoeringsprogramma Human Capital Agenda Twente (Techniekpact Twente).
– Advisering van de provincie Overijssel over de organisatie van de innovatiestimulering in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen).
– Advisering over kennisvalorisatie en vermarkting van een tweetal kennisprojecten op het gebied van duurzaamheid en medische toepassingen.
– Advisering bedrijfsleven over de ontwikkeling van de Twente Innovation Campus op het Kennispark in Enschede (15.000 m2, investering € 25 miljoen).
– Mede-initiatiefnemer oprichting Green Business Club-Twente als onderdeel van de Green Business Club Nederland.