Testfase Windpark Nijmegen

Home / Testfase Windpark Nijmegen

Opbrengst testfase: € 104.396,-. Het resultaat van de testfase van het Windpark Nijmegen-Betuwe werd bekend gemaakt door Peter den Biesen, directeur van Huismerk Energie. Dit Nijmeegse energiebedrijf neemt de stroom af, die wordt opgewekt in het windpark. Den Biesen overhandigde tijdens de opening een cheque met de eerste opbrengsten aan voorzitter Leidy van der Aalst(voorzitter WindpowerNijmegen) van coöperatie WindpowerNijmegen en windparkdirecteur Pim de Ridder(directeur Windpark Nijmegen-Betuwe).

Hoewel blij met de eerste resultaten, had de start volgens De Ridder nog beter kunnen zijn. “Helaas heeft het, vooral begin december, erg weinig gewaaid. De molens hebben daardoor tot nu toe 36% minder opgebracht dan te verwachten viel.” Op de momenten dat het wel waaide was de beschikbaarheid van de molens volgens De Ridder prima in orde, want die was 95,5%.


Voor de liefhebbers: In totaal is er nu 2.463.350 kWh opgewekt, dit is gelijk aan de stroomvoorziening voor 710 huishoudens in een jaar.

 

www.windparknijmegenbetuwe.nl